Företagsutveckling

Helhetslösningar för företag

Utvecklar företag och personal
för ökad lönsamhet

Företagsutveckling – personalutveckling

Det betyder för oss att man utvecklar hela verksamheten - företaget, personalen och kulturen. Vi tror på helheten, att allt sitter ihop, och fokuserar man bara på en del så haltar resten – det funkar lika illa som att bara ha en vindrutetorkare, en sko eller världens bästa företagspresentation, men ingen projektor.. alla delar är lika viktiga.

Många företag lägger allt fokus, all tid och mycket pengar på att skapa strategier, policys, och ramverk för administration, ledarskap och försäljning. Det jobbas fram visioner, värderingar och måldokument – i tron om att NU är vi på banan, nu kör vi. Konkurrensen är stenhård och vi lägger ner mycket tid på att produktutveckla, flödeseffektivisera och hitta rätt prissättning för våra varor, produkter och tjänster. Allt detta är viktigt – men utan människorna i våra företag, får vi inte en enda beställning, bokning eller leverans utförd.

Personalen är företagets viktigaste resurs – en mening som ofta står skrivet på egna hemsidan, sägs på sommarfesten och på den årliga konferensen. Ett uttalande som alltför ofta inte efterlevs. Den inkongruensen leder ofta till missnöje, interna stridigheter och att trovärdigheten får sig en törn – och vips så har man en dålig företagskultur.

De företag som inser vikten av att utveckla, stärka och attrahera sin personal är framtidens vinnare. Vi fokuserar på att integrera visionerna, värderingarna och ramverken för personalen – för att skapa en blomstrande, attraherande och utvecklande företagskultur.

Varför är det viktigt med företagsutveckling?

Konkurrensen är hårdare än någonsin. Människor blir mer och mer medvetna om vilka företag de vill arbeta för, göra affärer med och ingå samarbeten med. Idag räcker det inte med att vara ”störst, bäst och vackrast” – idag väljer vi företag som aktivt tar ansvar för att människan, verksamheten och samhället ska vara hållbara.

Helhetslösningar

Grundidén är att allt ska följa en röd tråd. Det kommer att märkas när vi skräddarsyr hela lösningen åt er. Valet av lokal, möblering, måltider, teknik, externa talare och underhållning – är avgörande för att evenemanget, utbildningen eller mötet ska upplevas som genomtänkt.

Vi sköter gärna kontakten med alla underleverantörer – för att säkerställa att allt håller samma höga kvalitet och fungerar tillsammans med det valda temat, och den röda tråden.

Arbetsmetoder

Begreppet fort och fel är inget framgångsrecept för oss. Vår intention är att skapa kraftfulla och hållbara upplägg. Vi arbetar i processform – där allt innehåll, alla aktiviteter och valet av upplägg är kopplade till företagets värderingar, vision och personlighet. Processmodellerna vi använder är synkade med systematisk hjärnforskning.

En gemensam faktura

Våra många år i branschen har gett oss ett brett kontaktnät som gör att vi kan förhandlar till oss bättre priser än konkurrenterna. Alla kostnader redovisas noggrant och samlas på en faktura där allt är noga specificerat. För att kvalitetssäkra på bästa sätt återkopplar vi efter genomförd aktivitet för att se hur det har gått och att ni är nöjda med resultatet. Vi ser gärna ett längre samarbete eftersom förarbetet redan är klart vilket underlättar fortsatt samarbete.

Låt oss få ditt företag att blomstra!