Företagsutveckling

Helhetslösningar för företag

Våra tjänster

Kunskap och erfarenhet av personalutveckling

Vår kunskap är att bygga koncept som består av ett ramverk som undersöker, möjliggör och säkerställer att det resultat vi önskar uppnå – kan uppstå. Där valet av innehållet och upplägget får bärighet. Vår erfarenhet är att färdiga koncept sällan passar till 100 % - vi vet att förmågan att skräddarsy innehållet och upplägget är det som lönar sig.

Vi har ett antal olika tjänster och roller som vi erbjuder företag, verksamheter och individer. Det kan t.ex. vara personaldagar, konferenser, kickoffer, fester, jubileer, frukostträffar, seminariedagar, bokreleaser och kundevenemang. 

Personalen

Framtidens vinnare är de företag och arbetsplatser som kontinuerligt tar hand om, utvecklar och bemöter sin personal. Utmaningen för företag som omorganiserar, byter ägare eller ändrar inriktning - är att attrahera, behålla och supporta sin personal. Vi har verktygen, kunskapen och erfarenheten av att stärka, skapa samsyn och utveckla personal. Vi skräddarsyr personaldagar med en tydlig röd tråd, där teori, workshops och reflektioner ingår – i samklang med företagets värdegrund och visioner.

Vässa dina frågor

Hur man ställer frågor är viktigt för kvaliteten i svaren vi får. Frågandet är ett sätt att förstå andra människors tankesätt och kan ge oss nya värdefulla insikter och kunskaper. Ett bra samtal eller möte är oftast beroende av frågorna som ställs och styr samtalets utgång och deltagarnas behållning. Här övar vi bl.a. på att hitta frågan ”före” frågan – den som egentligen är knäckfrågan för att bättre kunna förstå vilken form av lösning vi behöver.

Vässa ditt budskap

I dagens sylvassa konkurrens när det är viktigare än någonsin att skapa trovärdighet, att synas och att bli ihågkommen – är det ännu viktigare att ha ett kraftfullt, tydligt och personligt budskap. Det handlar om att förbereda sig, repetera och få feedback på sitt budskap. Vi har 30 års erfarenhet av scen, teater och föreläsningsproduktioner. Budskapet processas fram genom workshops, reflekterande samtal och skräddarsys för att uppnå era mål och visioner – i syfte att nå ut, nå fram och nå in med ert budskap.

Våra roller

Konceptutvecklare

Det är viktigt att aktiviteter och evenemang har ett bra koncept. Här samlar vi in fakta och information för att få förståelse av vad som ska skapas, utföras eller uppnås. Utifrån det presenteras ett förslag på ett övergripande koncept, komplett med tema, aktiviteter, talare, underhållning och måltider.

Innehållsproducent

För en lyckad aktivitet måste innehållet hålla ihop, ha en röd tråd. Vi skapar, utvecklar och formar ett tema eller rubrik baserat på era mål med aktiviteten i fråga. Vi ser till att alla detaljer, stora som små genomsyrar all och bidrar till helhetsintrycket. Det är viktigt med variationsrika, flexibla och kreativa delar som både påverkar hjärtat och hjärnan för att nå bästa resultat.

Projekt/produktionsledare

Leder och håller ihop den ”röda tråden”, med alla inblandade. Följer upp, peppar, återkopplar och ger feedback under produktionens gång. Har budgetansvar, förhandlar och skriver avtal. Kvalitetssäkrar och återkopplar till uppdragsgivaren.

Mötesledare/facilitator

Företaget har stor erfarenhet av mötesprocesser och hjälper gärna till att leda möten. Vi lyssnar noga på alla inblandade i syfte att uppnå ett gemensamt resultat och mål.

Fixare

Vi kan även hjälpa till med allt praktiskt som att hitta rätt miljöer, lokaler, aktiviteter, talare, underhållare, moderatorer, rekvisita, personliga presenter.

Vi har alla verktyg för en förbättrad företagskultur