Företagsutveckling

Helhetslösningar för företag

Personalutveckling

De bästa sakerna i livet är inte saker - personliga möten gör skillnad!

Vi hjälper dig att uppnå företagsvisioner och mål genom att grundligt och metodiskt arbeta med personalutveckling. Detta gör vi genom att synliggöra, utveckla och förstärka din personal för bättre företagskultur. Vi vill skapa ökad medvetenhet vilket ger en ökad lönsamhet för företag. Vi har lång erfarenhet av företags- och personalutveckling och har gedigen kunskap hur man ska göra för att uppnå resultat. 

Följ den berömda röda tråden

Vårt framgångsrecept är förmågan att först skapa förståelse och sedan samsyn kring vad man vill uppnå, där omtanken om alla detaljer bidrar till att skapa succé. Helhet och detaljer – lika viktigt, oavsett om det är ett möte, en presentation eller en stor tre dagar lång konferens. Det ska finnas en röd tråd i allt som görs under företagets flagg.

Det kan vara förödande för ett företag när personalen inte har samma målbild eller förstår vad företagets vision betyder. Då spelar det ingen roll hur många riktlinjer och styrdokument som producerats. Kedjan är som bekant inte starkare än sin svagaste länk.

Nyckeln är personalutveckling

Vi arbetar metodiskt med personalutveckling genom att börja med en grundlig förstudie för att skapa en bild av företagets nuläge, visioner och gemensamma mål. Researchen ligger sedan till grund för att det ska bli ett lyckat resultat. Vi vill vara en fluga på väggen i syfte att förstå vad som behöver göras för att utveckla, stärka eller förbättra en företagskultur och därigenom öka lönsamheten.

Vi är flexibla och vårt arbetssätt ser olika ut från fall till fall. Det enda som är lika är noggrannheten. Som i allt annat är en kvalificerad uppföljning oerhört viktig för att uppnå ett lyckat resultat.

Vad är företagskultur?

”Här har vi högt i tak” är ett vanligt uttryck på många företag. ”Det sitter i väggarna” är ett annat uttryck, som inte säger någonting. En företagskultur kan aldrig sitta i väggarna – den bor i människorna som arbetar på företaget. Det är våra beteenden och våra handlingar som avgör vilken kultur företaget har. Det är inte priset, bonusgåvor eller kändisskap som bygger värde i företaget, det är vilket bemötande vi ger och får som avgör om vi kommer ha en blomstrande framtid. Allt vi gör, allt vi inte gör – spelar roll!

Ta bort meningslösa möten

Handen upp alla som varit med på ett antal meningslösa möten. Möten är ett vanligt inslag på våra arbetsplatser och vi vet alla skillnaden på ett bra eller dåligt möte. Vi har lång erfarenhet och kunskap i hur man skapar tydliga ramar för att hålla och genomföra olika slags möten – i syfte att behålla fokus, energi och uppnå resultat. Vi designar olika mötesramar tillsammans med kunden, som kan justeras efter innehåll, behov och vilka som ska medverka.

pussel

Stor kompetens och erfarenhet av personalutveckling